Ensilerings anlegg utviklet av Nomi

Kverntanker installert på ett lakse slakteri
Prinsipp skisse. Nomi ens anleggene er helautomatiske med full pH kontroll