NomidesF

Effektiv desinfisering av avløpsvann.

NomidesF typegodkjent anlegg er installert på ett stort antall lakseslakterier

Flytskjema uten fettutskiller
fettutskiller og båndfilter

Utviklet og levert siden 1995

Reaksjonstanke for desinfisering
Fjern overvåkning av Nomides anlegg og ensilasjeanlegg